Valdyba

Redaktorius: Umesh Prasad, BDS, MPhil
Gerb. Patarėjas: Rajeev Soni, Ph.D.
Kūrybinis ir skaitmeninis: Imranas